کتاب و مجلات

بدون شک یکی از فاکتورهای مهم در تعیین میزان توسعه یافتگی یک جامعه سرانه مطالعه می باشد. مشکل در یافتن و خرید کتاب و مجلات از یک طرف و ورود شبکه های اجتماعی از طرف دیگر باعث شده اقبال عمومی نسبت به مطالعه کتاب کمتر شود. بخش کتاب و مجلات فروشگاه اینترنتی چهلسو با جمع آوری بانک کتاب و مجلات در انواع مختلف مانند کتاب های چاپی، کتاب صوتی و مجلات تلاش نموده بستری مناسب را برای خرید اینترنتی کتاب فراهم آورد.