قرارداد بازاریابی و واسطه گری فروش با تامین کنندگان کالا - (13980816)

دانلود فایل PDF

ماده 1 .طرفین قرارداد

شركت گروه هوشمند سازان مسیر آینده (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 505883 در اداره کل ثبت شرکت های تهران و دارنده کد اقتصادی 411634444766 و شناسه ملی 14006576404 که دفتر مرکزی در تهران ، خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه پلیس، نبش کوچه شهید جعفرزاده (زیتون)، شماره 492، مجتمع مروارید، بلوک جنوبی واحد نه کد پستی ۱۵۶۵۶۱۵۵۱۵ واقع بوده و تلفن آن به شماره 02188419726 و نمابر به شماره 02188428635 و ایمیل آن chehelsoonline@gmail.com و تارنمای آن chehelso.com می باشد با نمایندگی ...................................... به عنوان تسهیل گر فروش و یا بازاریاب كه از اين پس به اختصار «ایفروت» ناميده مي شود از یک سوی؛ و شركت .............................................. ثبت شده به شماره ........................... در اداره کل ثبت شرکت های .............................. و دارنده کد اقتصادی ..................................... و شناسه ملی..........................که دفتر مرکزی در ..................................................... به کدپستی ................................. واقع بوده و تلفن آن به شماره ............................. و نمابر به شماره............................... و ایمیل آن ............................................. و تارنمای آن ....................................... می باشد با نمایندگی .................................. به عنوان تامین کننده کالا و خدمات كه از اين پس به اختصار «فروشنده» ناميده مي شود.

( برای اشخاص حقیقی فروشنده : و آقای/خانم ............................... فرزند.................. دارای شناسنامه شماره .......................... و کدملی به شماره ............................... و آدرس: ............................................ ......................................... کد پستی .............................. تلفن شماره ................................ فاکس ................................. موبایل ..................................... به عنوان تامین کننده کالا و خدمات که از این پس به اختصار فروشنده نامیده می شود.

ماده 2.تعاریف واژگان و اصطلاحات :

واژگان و اصطلاحات به کار گرفته شده در این قرارداد به معانی زیر است، مگر اینکه خصوصاً و به صراحت مراد از آن معنی دیگری باشد.

2.1. «بازار آنلاین» عبارتست از: بازاری است كه در آن كالاها ویا خدمات در بستر اينترنت و به صورت برخط، عرضه شده و به فروش مي رسد.

2.2. «پنل فروشنده » عبارتست از: فضای مجازی با امکان دسترسی اختصاصي برای فروشنده كه از سوی ایفروت جهت بارگذاری اطلاعات مرتبط بمنظور عرضه و فروش كالا، تعیین و محاسبات مربوط به هریک از حقوق طرفین قرارداد و نیز مالیات های متعلقه و همچنین تعیین تکلیف تعهدات طرفین قرارداد تخصيص داده مي شود. به جهت این امکان دسترسی، فروشنده می پذیرد از کلیه اطلاعات مندرج در پنل خود آگاه بوده و متعهد به ایفای تعهدات خود مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ونیز مفاد این قرارداد می باشد.

2.3. «درگاه اينترنتی» عبارتست از: وب سايت ایفروت به آدرس www.chehelso.com

2.4. «فروش آنلاین» عبارتست از: فروش کالاها و یا خدمات از بستر درگاه اینترنتی

2.5. کالای مجاز: کالایی است که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تولید و یا واردات شده و خرید و فروش آن مجاز بوده و کلیه اصول کمی و کیفی را در محصول و بسته بندی و اطلاعات مندرج در آن از نظر شرعی، استاندارد ملی ،بهداشت و عرف صحیح جامعه ایران و نیز قیمت قابل عرضه به مشتریان با قوانین و عرف کسب و کار و از جمله قوانین تجارت الکترونیک ، حقوق مصرف کنندگان، گارانتی و نیز انطباق اطلاعات روی بسته ها و اطلاعات مندرج در وب سایت با کالا رعایت گردیده است.

2.6. مالکیت کالا و مجوز های قانونی: فروشنده اقرار می نماید دارای مجوزهای قانونی برای عرضه کالاهای ارایه شده موضوع این قرارداد بوده و مالکیت و یا اختیار تام و بی قید و شرط فروش آنها را از جمله معرفی و عرضه از طریق درگاه اینترنتی موضوع این قرارداد را دارد و درصورت بروز هرگونه معارض و یا مدعی ، مسئولیت پاسخگویی به کلیه اشخاص و از جمله مشتریان، با رعایت چارچوب ذکر شده در بند 2.5 را تماما و منحصرا بعهده خواهد داشت.

ماده 3. موضوع قرارداد:

عبارت است از اتخاذ اقدامات و پرداختن به فعالیت معرفی و تسهیل بازاریابی بصورت مجازی و برخط توسط ایفروت دائر بر معرفی کالا ویا خدمات مجاز (موضوع بند 2.5 ) به معرض فروش گذارده شده فروشنده در محیط مجازی، از طریق درگاه اینترنتی CHEHELSO.COM متعلق به ایفروت با هدف به فروش رسانیدن هر مقدار از کالای به معرض فروش گذارده فروشنده وفق مفاد قرارداد حاضر در مقابل پرداخت کمیسیون بنا به شرایط و به مأخذ مقرر در این قرارداد.

ماده 4. مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد به مدت یکسال است. چنانچه، هیچ یک از طرفین تا 30 (سی) روز کاری پیش از انقضاء مدت اعتبار قرارداد مراتب عدم تمایل خود را به تمدید آن اعلام ننمایند، این قرارداد عیناً با حفظ شرایط برای مدت یک سال شمسی دیگر تمدید می گردد.

ماده 5.کمیسیون بازاریابی، هزينه های فروش و تحویل کالا و برگشت کالا

5.1. . حق الزحمه بابت تسهیل گری وبازاریابی فروش متعلقه به ایفروت بر مبنای مقدار معینی از بهای تعیین شده برای فروش کالا مندرج در وب سایت و قابل رویت برای مشتری خواهد بود. با امعان نظر به قابلیت دسترسی فروشنده به پنل فروشنده شامل اطلاعاتی از جمله نوع کالاها و قیمت قابل عرضه به مشتریان و تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده متعلقه ( در صورت شمول مطابق قوانین مربوطه )، فروشنده نسبت به پذیرش درصد و میزان قابل پرداخت به ایفروت متعهد بوده و مبنای محاسبه به ایفروت نیز قیمت اعلامی به مشتری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل نهایی و بیمه تا تحویل به وی می باشد. ضمنا فروشنده تعهدی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به ایفروت مربوط به حق الزحمه و کمیسیون بازاریابی نداشته و در صورت تعلق ، اعلام بموقع و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی راسا توسط ایفروت برای کالاهای قطعی فروش رفته صورت خواهد پذیرفت و فروشنده حق کسر آنرا از حساب فی ما بین ویا طلب از ایفروت ندارد.

5.2.ااز آنجایکه ایفروت صرفا واسطه بازاریابی برای فروش کالاهای اعلامی از سوی فروشنده می باشد و در هیچ مرحله ای مطابق اصول این قرارداد مالک کالا نمی باشد لذا مسئوليت صدور فاكتور فروش برای هر مشتری و سند برگشت از فروش (در صورت لزوم) عهده فروشنده است و فروشنده مجاز به اعلام هیچگونه گزارش به دیگر اشخاص بعنوان فروش کالا به ایفروت نبوده و درصورت اعلام بدین ترتیب به هریک از اشخاص از جمله دستگاههای دولتی.، مسولیت جبران هزینه های تحمیلی از جمله به ایفروت ،تماما به عهده فروشنده خواهد بود.

5.3. کالاهای غیر قابل مرجوع شدن ، شرایط مرجوع و یا تعویض کالا با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ، حقوق مصرف کننده و دیگر قوانین جاریه کشور توسط فروشنده پیشنهاد و در پنل فروشنده درج خواهد گردید و نسخه کتبی آن بعنوان ضمایم قرارداد که به امضای طرفین خواهد رسید محسوب می گردد و فروشنده خود را متعهد به رعایت این قوانین با امعان نظر به اصل مشتری مداری می داند.

ماده 6. قیمت کالا ، تخفیفات :

6.1.. پس از نهایی شدن هر سفارش توسط مشتری ، مقدار و قیمت هر سفارش، مالیات بر ارزش افزوده متعلقه و هزینه حمل ودیگر آیتم ها مطابق فرمت سازمان امور مالیاتی و عرف بازار بعنوان پیش فاکتور ( فاکتور نیابتی ) توسط ایفروت برای خریدار صادر و هنگام تحویل کالا ، فاکتور قطعی فروش توسط فروشنده صادر شده و نسخه مشتری به همراه کالا، تحویل مشتری خواهد گردید.

6.2 . فروشنده متعهد است كالای مورد سفارش مشتری را بدون وقفه و در موعد مقرر که در پنل فروشنده و نیز در سایت چهلسو تعیین گردیده به نشانی اعلام شده مطابق ماده 6 ارسال نمايد. در غير اين صورت، ایفروت استحقاق دارد، بنا به تشخيص خود، خسارات ناشي از تأخير در اجرای تعهدات را وفق این قرارداد از فروشنده مطالبه و يا از محل مطالبات وی كسر و برداشت نمايد. چهلسو زمان تحویل هر کالا را با توجه به حداقل زمانبندی امکان تحویل هر کالا که در پنل فروشنده توسط تامین کننده مشخص گردیده برای انتخاب زمان تحویل به رویت مشتری خواهد رساند و بر این اساس فروشنده میبایست کالاها را در همان محدوده زمانی که مشتری تعیین نموده تحویل نماید.

6.3. فروشنده مطابق با قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواد 37و 38 مکلف به پذیرش کالای استردادی از سوی مشتری ظرف مدت 7 روز (هفت) مقرر در قانون است.

6.4. فروشنده متعهد مي شود در صورت اعلام مشتری مبني بر معيوب بودن كالا، پاسخگوی وی بوده و در صورت درخواست مشتری نسبت به جايگزين كردن يا رفع نقص آن، حسب مورد ظرف مدت 2 (دو) روز كاری اقدام نمايد. چنانچه فروشنده ظرف مدت مذكور اقدام لازم را معمول نداشته يا مشتری با پس دادن كالا، تقاضای استرداد وجه را داشته باشد، ایفروت نسبت به عودت وجه به مشتری از محل مطالبات فروشنده و یا به نیابت از فروشنده اقدام مي نمايد( این بند صرفا در خصوص کالاهایی است که مجاز به مرجوع می باشد).

6.5. فروشنده متعهد است صرفاً كالاهای موجود در انبار را در پنل فروشنده اعلام نمايد. معرفي كالای غير موجود در پنل فروشنده به عنوان كالای موجود ممنوع می باشد.

6.6. با توجه به ماهیت کالاهای موضوع این قرارداد تغییرات نرخ کالا حداکثر تا ساعت 12 ...........................................در پنل فروشنده و توسط فروشنده درج میگردد. در هر حال مسئولیت پاسخ گویی به دستگاه ها و مشتریان در خصوص تعیین و تغییرات اعلام نرخ قابل فروش تماما بر عهده فروشنده خواهد بود.

ماده 7. رئوس تعهدات، مسئولیت ها :

7.1. فروشنده و ایفروت با وقوف و اشراف کامل به این مبنا و منظور قرارداد حاضر را منعقد می نمایند که ایفروت صرفاً بعنوان و در مقام قراردادی و قانونی واسطه معاملات اینترنتی و الکترونیکی عمل خواهد نمود و بدیهی است جایگاه قراردادی و قانونی ایفروت و تعهدات و مسئولیتهای مشارالیه نیز در این چارچوب و محدوده تعریف و تفسیر خواهد شد.

7.2. وجوه ناشي از فروش كالا، پس از كسر كميسيون فروش، هزينه ها، موارد برگشت کالا و سایر موارد مذکور درقرارداد و تأييد واحد مالي ایفروت، طبق زمان بندی مشخص شده در پنل فروشنده به فروشنده پرداخت مي شود.

تبصره یک. ایفروت مسئوليت و تعهدی در خصوص تکاليف قانوني فروشنده از جمله ماليات بر درآمد و ارزش افزوده كالا ناشی از فروش کالا و خدمات از طریق درگاه اینترنتی ایفروت موضوع این قرارداد ندارد و فروشنده درصورتيکه مشمول مقررات ماليات بر ارزش افزوده باشد، متعهد است در اعلام مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری ماليات بر ارزش افزوده را در نظر گرفته و نسبت به انجام تعهد مالياتي و ارائه مدارك و مستندات به حوزه مالياتي مربوط به خود اقدامات مقتضي و بموقع را مبذول نمايد. در صورت عدم رعايت هر يک از تعهدات قانوني و مالياتي از سوی فروشنده، راسا مسول جبران ایفای تعهدات و پرداخت خسارات احتمالی بوده و درصورت تعلل در انجام بموقع وظایف ، ایفروت محق است خسارات وارده به خود را بر حسب تشخيص خود از محل مطالبات فروشنده ویا دیگر منابع فرشنده راساً و بدون نياز به مراجعه به مراجع قانوني وصول و یا از فروشنده درخواست وصول مطالبات و خسارت كند.

تبصره دو. هزينه ناشي از استرداد كالاها اعم از مرجوعی ویا معيوب يا ناقص اعلامی توسط مشتری، از مطالبات فروشنده كسر و توسط ایفروت برداشت خواهد شد.

تبصره سه. ایفروت مي تواند حقوق و تعهدات خود ناشي از اين قرارداد را به شخص ثالث منتقل كند و یا با همکاری دیگر اشخاص نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نماید.

ماده 8 . موارد فسخ قرارداد

8.1. هر يک از طرفين مي تواند در صورت انحلال يا ورشکستگي طرف مقابل، قرارداد را فسخ و مراتب را به طرف مقابل اعلام نمايد.

8.2 . فروشنده ویا ایفروت میتواند با اعلام کتبی و اخذ رسید درخواست به ایفروت، تمایل خود را حداقل 20 روز قبل از تاریخ مورد نظر جهت فسخ قرارداد و یا عدم همکاری به طور موقت ویا دایم ، به یکدیگر اعلام نماید. که در این صورت ایفای تعهدات قبل از تاریخ مورد نظر برای فسخ و یا قطع موقت همکاری و نیز رعایت سایر شروط این قرارداد برای طرفین الزامی می باشد.

ماده 9. مرجع حل و فصل اختلاف

حل و فصل هر گونه اختلاف راجع به قرارداد حاضردر صورت عدم توافق با مراجع ذی صلاح قضائی شهر تهران خواهد بود.

ماده 10 . مدارک و پیوست ها و نسخ قرارداد

اين قرارداد در تاریخ .............................. و در بردارنده ... برگ منضم به ........... فقره پیوست در بردارنده ... برگ و فهرست شده در ذیل در دو نسخه با ارزش یکسان توسط نمایندگان قانونی برخوردار از اختیارات لازم و کافی طرفین امضاء و تبادل گردید. ضمنا سایر شرایط عمومی قرارداد که در پنل فروشنده هنگام ثبت نام نهایی و اعلام شروع همکاری به تایید فروشنده رسیده از جمله حقوق و تعهدات طرفین این قرارداد می باشد.

نام و امضای نمایندگان ایفروت

نام و امضای نمایندگان فروشنده

فهرست پیوست ها:

1- کپی پشت و رو کارت ملی و نیز صفحه اول شناسنامه فروشنده ( برای اشخاص حقیقی)

2- مستندات ثبتی و آخرین آگهی تغییرات مدیران و آدرس قانونی طرفین قرارداد برای اشخاص حقوقی

3- گواهی معتبر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده فروشنده

4- جدول توافق شده میزان کمیسیون متعلقه به ایفروت بابت موضوع قرارداد

5- لیست کالاهای غیر قابل مرجوعی و شرایط برگشت و تعویض کالا

6- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

Slava Yurthev Copyright