فرم های مربوط به قرارداد

دانلود فرم شماره 1 - درصد متعلق به شرکت ایفروت به تفکیک گروه های کالایی PDF docx

دانلود فرم شماره 2 - وضعیت تعلق یا معافیت از مالیات بر ارزش افزوده PDF docx

دانلود فرم شماره 3 - شرایط عمومی همکاری به عنوان فروشنده PDF

Slava Yurthev Copyright